I Göteborg ligger Labkontrolls huvudkontor. Här har vi samlat alla gemensamma funktioner för bolagen inom koncernen. Från kontoret i Göteborg arbetar vi huvudsakligen i västra Sverige men stödjer även våra andra kontor med tjänster inom skyddsventilation.

Är du i behov av tjänster inom skyddsventilation i Göteborg? Vi erbjuder ren och säker luft i miljöer med särskilda krav. Exempel på miljöer som vi arbetar med är:

För att komma i kontakt med oss hittar ni våra kontaktuppgifter nedan.

Kontakta Labkontroll i Göteborg

Besöksadress: Backa Bergögata 8, 422 46 Göteborg
E-post: info@labkontroll.se
Telefon: 031-761 46 32

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning
Lena Johansson
Administration
Emil Andersson
Renrum / Skyddsventilation
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation
Edvin Andersson
Renrum / Skyddsventilation
Jerry Nilsson
Skyddsventilation
Pontus Ågren
Skyddsventilation
William Zachrisson
Skyddsventilation
Marco Tidu
Skyddsventilation / OVK

Skyddsventilation ger ren och säker luft

Det finns många olika miljöer där skyddsventilation används. Syftet med skyddsventilation kan vara att skydda personer från farliga ämnen i laboratorier, undvika att produkter kontamineras vid arbeten i renrum eller att minimera risken för infektioner vid operationer i operationssalar.

Inom Labkontroll arbetar vi med alla delar inom skyddsventilation, vilket kan innebära:

Utöver våra tjänster säljer vi även produkter för att kunna erbjuda helhetslösningar för ren och säker luft.

Inom Labkontroll är vi certifierade enligt CTCB-I, certifieringen innebär att våra specialister löpande vidareutbildar sig och validerar sin kunskap.

Tjänster och produkter

Vi har delat upp våra tjänster i ett antal olika tjänsteområden baserat på vilken funktion de fyller eller i vilken miljö de används. Här nedan hittar ni några av dem. För att läsa mer, klicka på bilderna.

Vi säljer även produkter inom skyddsventilation, för att läsa mer, klicka här.

Välkommen att kontakta oss på Labkontroll i Göteborg för mer information om skyddsventilation.