Ett komplett företag inom skyddsventilation och luftkvalitet

Labkontroll är specialister på ren och säker luft i miljöer med särskilda krav såsom laboratorier, operationssalar på sjukhus och renrum. Med många års erfarenhet av skyddsventilation kan vi erbjuda kompletta lösningar och produkter även för de mest avancerade miljöerna.

Med kontor i Göteborg, Lund och Stockholm finns vi alltid nära till hands.

Skyddsventilation

Skyddsventilation

Vi är experter på skyddsventilation i de mest avancerade miljöerna som laboratorier, operationssalar och sjukhus.

Renrum

Renrum

Arbeten som vi utför kan vara kontroll av luftmängder, partikelmätningar eller läckagetest av HEPA-filter. Vi är certifierade enligt CTCB-I.

Operationssalar

Operationssalar

Vi säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö i operationssalar genom att den luft som levereras håller rätt renhetsnivå.

Dragskåp

Dragskåp

Vi säljer, installerar och reparerar dragskåp som används i exempelvis laboratorier, operationssalar och på sjukhus.

Luftanalyser

Luftanalyser

Vi kontrollerar och analyserar luft för att säkerställa bra luftkvalitet och inomhusklimat i miljöer och verksamheter med högt ställda krav.

Reparationer

Reparationer

Utrustning inom skyddsventilation är ofta dyr vilket kan göra det värt att reparera. Vi utför reparationer på plats och i vår verkstad.

Använd sökfunktionen för att hitta allt om skyddsventilation

Skyddsventilation ger trygghet

För att säkerställa att luften motsvarar den nivå av renhet som verksamheten kräver följer vi alltid gällande standarder. Vi är certifierade enligt CTCB-I, läs mer här, vilket innebär att vår personal som arbetar i renrum och med skyddsventilation vidarutbildar sig och validerar sin kunskap löpande. Vi arbetar även kontinuerligt med att uppdatera och kalibrera vår mätutrustning så att den motsvarar de standarder som gäller.

Skyddsventilation

Vi har ett brett utbud av tjänster inom skyddsventilation. Tjänsterna delas upp mellan olika miljöer där det också ställs helt olika krav och uppföljning på ren luft. I en operationssal måste luftens renhet motsvara de krav som finns beroende på vilken typ av operationer som ska utföras. I ett laboratorium handlar det oftare om att ventilera bort farliga föroreningar i luften som kan skada den som arbetar i miljön. Vi erbjuder service och underhåll inom skyddsventilation, konsultation, utbildning samt ny- och ombyggnad av befintliga system.

Produkter för ren och säker luft

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter till bl.a. laboratorier och sjukhus för att säkerställa en arbetsmiljö där ventilationen levererar ren och säker luft. I sortimentet ingår t.ex. dragskåp, säkerhetsbänker och övervakningssystem för operationssalar. En del av produkterna finns presenterade här på hemsidan. Med vår långa erfarenhet inom skyddsventilation kan vi alltid erbjuda rätt produkt för den miljö som ska säkras.

Några av våra projekt

Vår kompetens och bredd inom skyddsventilation beskrivs bäst genom de olika projekt som vi genomfört. Vi har genom åren utfört våra tjänster på många sjukhus, industrier, universitet/högskolor och andra miljöer med särskilda krav på ren och säker luft. Se nedan eller klicka här för att se en del av våra projekt. För ytterligare referensprojekt är ni välkomna att kontakta oss.