Vi kontrollerar och analyserar luft för att säkerställa bra luftkvalitet och inomhusklimat. Kontroller av luft som vi genomför kan ske t.ex. i lokaler, laboratorier, kontor och skolor.

Tecken på dålig luft kan vara lukt eller att man blir trött efter att vistats i miljön.

Luftanalyser

Vi utför och analyserar

  • DNA-analys
  • Kemisk luftanalys VOC
  • Partikelmätning
  • CFU
  • Häxot
  • Mikrobiologisk skadeanalys

Vi kan hjälpa er med följande

Konsultation

Projektering

Installation

Driftsättning

Utbildning

Serviceavtal

Reparation

Kontroller och tester

Upplever ni ett dåligt inomhusklimat är ni välkomna att kontakta oss.

Se gärna våra referensobjekt!

Kontakt luftanalyser

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation