Service och kontroll av CO2 inkubatorer och klimatskåp

Servicen omfattar hela enheten. Vi erbjuder regelbunden service och felavhjälpning vid behov. Vid service utförs kontroll av temperatur, CO2 och att övriga funktioner uppfyller tillverkarens specifikationer. Vid fel och brister erbjuder vi reparation av alla fabrikat.

Våra tekniker utbildas löpande och använder enbart certifierad mätutrustning.

Inkubator
Inkubator

Inkubatorer

En inkubator är en klimatkammare som används för bl.a. cellodlingar, vanligtvis i labbmiljöer. Inkubatorns uppgift är att reglera temperatur och även i vissa fall koldioxid- och syrehalt. På detta sätt kan man säkerställa cellodlingens utveckling. En cellodling är en känslig process och kan även pågå över en längre tid. Detta gör att det är viktigt att inkubatorn kontrolleras, underhålls och rengörs på korrekt sätt.

Labkontroll har både färdiga rutiner och arbetssätt för att kontrollera och underhålla inkubatorer. Det är viktigt att med jämna intervall gå igenom inkubatorns funktioner och kontrollera t.ex. att temperatur och koldioxidhalter är korrekta. Även rengöring kan ingå i det löpande underhållet. Vi använder en teknik där rengöringen sker med hjälp av väteperoxid. Läs mer om dekontaminering med väteperoxid.

Försäljning och reparation av inkubatorer

Vi reparerar och säljer även nya inkubatorer. Kontakta oss för offert eller om ni har en inkubator som inte fungerar.

Specialister på labbmiljöer

Labkontroll är specialister på labbmiljöer. Med många års erfarenhet av arbeten i labbmiljöer har vi utfört uppdrag åt tillverkande industrier, forskningsanläggningar, laboratorier, sjukhus och universitet/högskolor.

Se gärna våra referensobjekt!

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Kontakt inkubatorer och klimatskåp

Emil Andersson
Renrum / Skyddsventilation
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation