Dekontaminering med väteperoxid är ett effektivt sätt att bli av med oönskade bakterier och mikroorganismer. Metoden lämpar sig för alla utrymmen där det kan finnas bakterier och mikroorganismer där man har höga krav på mikrobiologisk renhet eller vill bli av med smittämnen.

Utöver ren och säker luft i miljöer med särskilda krav erbjuder nu Labkontroll även ett effektivt sätt att desinficera och stoppa spridningen av oönskade mikroorganismer. När luften som kommer in håller rätt renhetsgrad är det också viktigt att det ventilerade utrymmet är rent. Vill man uppnå en hög renhetsgrad under drift, efter service eller vid första uppstart rekommenderar vi dekontaminering med väteperoxid. Utrymmet kan t.ex. vara ett renrum, operationssal, säkerhetslaboratorium eller en säkerhetsbänk / UDF-enhet.

Dekontaminering med väteperoxid
Dekontaminering med väteperoxid

Hur fungerar det?

Utrymmet som ska desinficeras försluts och sedan appliceras en aerosoldimma med väteperoxid som får verka under en viss tid. Väteperoxiden avdödar t.ex. svampar, bakterier, sporer och virus. Jämfört med manuell rengöring är detta en tidseffektiv metod där även renhetsgraden blir bättre. Alternativet är att mekaniskt med desinficeringsmedel tvätta och torka av alla ytor. Detta är en metod som är tidskrävande och inte lika effektiv då man inte kommer åt i hörn, skarvar m.m. Vi använder vanligtvis den här metoden på sjukhus och laboratorier där kraven på renhet är höga. I en operationssal kan man minska infektionsriskerna då bakterier och mikroorganismer effektivt avdödas vid dekontamineringen. På laboratorier kan t.ex. cellodlingar pågå och då är det viktigt att inte fel mikroorganismer eller bakterier växer i lokalen eller i den utrustning som dessa hanteras.

Vi rekommenderar att dekontaminera med väteperoxid på följande platser

Renrum

Produktionslokaler

Filterenheter

Vid tillverkning av läkemedel

Vårdavdelningar

Operationssalar

Ambulanser

Med mera…

Ytterligare steg för en ren miljö

För att luften i t.ex. ett renrum ska uppfylla kraven i klassificeringen påverkas många andra delar förutom ventilation och städning/rengöring. En viktig del är de personer som arbetar i renrummet och vilka föroreningar som eventuellt kan föras in via kläder och utrustning. I ett renrum måste speciella kläder och skor användas för att inte tillföra föroreningar utifrån. Labkontroll kan installera övervakningssystem och hjälper även till med rutiner för att säkerställa en ren miljö.

Specialister på ren luft och rena ytor

Labkontroll är specialister på ren och säker luft i miljöer med särskilda krav. Med mer än 15 års erfarenhet har vi utfört uppdrag åt tillverkande industrier, forskningsanläggningar, laboratorier, sjukhus och universitet/högskolor. Vi är certifierade enligt CTCB-I, läs mer här, vilket innebär att våra specialister vidareutbildar sig och validerar sin kunskap löpande.

Se gärna våra referensobjekt!

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Kontakt dekontaminering med väteperoxid

Emil Andersson
Renrum / Skyddsventilation
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation