Från vårt lokala kontor i Stockholm levererar vi tjänster inom skyddsventilation till hela Stockholmsregionen. Skyddsventilation används i miljöer där kraven på ren och säker luft är högt ställda. Exempel på miljöer där vi utför våra tjänster är i operationssalar på sjukhus, laboratorier och verksamheter med renrum.

För att se en del av våra referensprojekt inom skyddsventilation i Stockholm, klicka här och zooma in på kartan för att lättare hitta dem.

Vill ni komma i kontakt med oss hittar ni våra kontaktuppgifter nedan.

Kontakta Labkontroll i Stockholm

Besöksadress: Hammarbacken 6A, vån 7, Sollentuna
E-post: info@labkontroll.se
Telefon: 08-722 51 00

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning

Specialister inom skyddsventilation

Vi ställer höga krav internt och vill ligga i framkant när det gäller att följa standarder och även vidareutveckla dem. Vårt mål är att vara de främsta specialisterna inom de områden vi verkar. För att nå dit utbildar vi oss både internt, genom den kunskapsbank som vi byggt upp, och även via externa certifieringsorgan. Inom Labkontroll är vi certifierade enligt CTCB-I, certifieringen innebär att våra specialister löpande vidareutbildar sig och validerar sin kunskap.

Ren och säker luft

Är du i behov av våra professionella tjänster inom skyddsventilation i Stockholm så levererar Labkontroll ren och säker luft till miljöer och verksamheter med högt ställda krav på renhet.

Syftet med de högt ställda kraven på renhet kan t.ex. vara att:

  • Minimera risken för infektioner vid operationer i operationssalar
  • Skydda personer från farliga ämnen i laboratorier.

Några exempel på tjänster som vi levererar är kontroll av luftmängder, konsultation inom skyddsventilation, partikelmätningar, ny- och ombyggnation av skyddsventilerade miljöer och service.

För att kunna leverera helheten inom skyddsventilation säljer vi även produkter, läs mer.

Skyddsventilerade miljöer

Vi har delat upp våra tjänster i ett antal olika tjänsteområden baserat på vilken miljö de används i. Här nedan presenterar vi några av dem, för att läsa mer klicka på bilderna.

Se en del av våra referensprojekt inom skyddsventilation i Stockholm, klicka här och zooma in på kartan för att lättare hitta dem.

Välkommen att kontakta oss på Labkontroll i Stockholm för mer information.