Konsultation inom skyddsventilation

Labkontroll erbjuder konsultationer inom skyddsventilation. Med många års erfarenhet av arbeten med skyddsventilation i laboratorier, renrum, operationssalar m.m. har vi byggt upp en gedigen specialistkompetens inom utformandet av rutiner, konstruktion, utförande och utbildningar.

Våra konsultationer berör oftast någon av nedanstående områden.

Konsultation inom skyddsventilation

Inför nybyggnation

Vi arbetar med konsultation inom alla delar vid nybyggnation av skyddsventilerade miljöer, allt från idé, konstruktion till genomförande och driftssättning. Vid idéstadiet kan vi hjälpa till med hur man på bästa sätt utformar anläggningen utifrån verksamhetens krav och lokalernas utformning. När anläggningen börjar ta form kan vi hjälpa till med produktval och övrig kringutrustning för att på bästa sätta skapa en energieffektiv och säker arbetsmiljö.

När idéstadiet är färdigt kan vi fortsätta hjälpa till med konstruktionen, d.v.s. att få specificerat anläggningen i handlingar och ritningar. Vi kan vara en del av alla delar av processen, det är vår motpart som väljer vilka delar där vår kompetens behövs. Vid genomförande och driftssättning övergår vanligtvis vårt uppdrag från konsultation till en mer operativ fas där våra specialister inom skyddsventilation bygger och driftsätter anläggningen. När anläggningen är driftsatt kan vi hjälpa till med att ta fram de handlingar som krävs för dokumentation m.m.

För att på bästa sätt utnyttja anläggningen och skapa en säker arbetsmiljö rekommenderar vi gärna några av våra utbildningar, läs mer.

Vår process vid nybyggnation

Idé

Konstruktion

Genomförande

Driftsättning

Handlingar

Utbildning

Befintliga anläggningar

Vi erbjuder konsultation vid ny- eller ombyggnation av redan befintliga skyddsventilerade miljöer. Det kan t.ex. handla om att en verksamhets behov har förändrats och att anläggningen behöver uppdateras eller byggas ut eller att mål för arbetsmiljö m.m. inte uppnås.

Vanligtvis genomför vi först en utredning som ligger till grund för det fortsatta arbetet och hur man bäst går vidare för att uppnå beställarens mål.

Vi arbetar inom all delar av skyddsventilation, från idé till driftsatt anläggning. Detta innebär att vi alltid kan ta fram den mest optimala lösningen för varje typ av verksamhet.

Inventeringar

En inventering av den skyddsventilerade miljön innebär att vi går igenom och dokumenterar hela anläggningen. Teknisk utrustning som t.ex. övervakningssystem, dragskåp och kringutrustning dokumenteras tillsammans med installationen. Vanligtvis ingår hela flödet från den skyddsventilerade arbetsplatsen ända fram till ventilationsaggregatet vid en inventering. Syftet med en inventering är att få en överblick över hela anläggningen vilket underlättar vid årliga kontroller, service, reparation eller ombyggnad.

Inventering skyddsventilation

Utbildningar

Hur säker den tekniska utrustningen än är så är det av yttersta vikt att den hanteras rätt av dem som arbetar i miljön. För att uppnå en säker arbetsmiljö i skyddsventilerade arbetsplatser rekommenderar vi något av våra utbildningspaket, läs mer.

Upplever ni ett dåligt inomhusklimat är ni välkomna att kontakta oss.

Se gärna våra referensobjekt!

Kontakt konsultation inom skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning