Ventilation i renrum

För att garantera ett renrums funktion krävs återkommande kontroller. Labkontroll har mångårig erfarenhet av att arbeta med och i renrum. Vanliga arbeten som vi utför kan t.ex. vara kontroll av luftmängder, partikelmätningar eller läckagetest av HEPA-filter.

Renrum på ChalmersRenrum på Chalmers
Vi erbjuder även tekniska mättjänster så som validering och klassificering enligt gällande standarder.Certifierade enligt CTCB-IVi är certifierade enligt CTCB-I

Vi kan hjälpa er med följande

Läckagetest (integritetstest) av HEPA-filter

Kontroll av luftmängder

Lufthastighetsmätning i LAF-enheter

Kontroll av differenstryck mellan lokaler, luftriktning

Partikelmätning/klassificering

Visualisering av luftrörelser

Mikrobiologisk luftprovtagning

Kontroll och kalibrering av differenstryckgivare

Byte av HEPA-filter samt installationskontroll

Kontroll av ventilation i renrum

Vi utför även årliga funktionskontroller av MSC-bänkar och andra LAF-enheter samt justering och kalibrering.

Har ni frågor runt renrum är ni välkomna att kontakta oss.

Se gärna våra referensobjekt!

Kontakt Renrum

Emil Andersson : Renrum / Skyddsventilation<br>Certifierad enligt CTCB-I
Emil Andersson
Renrum / Skyddsventilation
Certifierad enligt CTCB-I

E-post: emil.andersson@labkontroll.se

Telefon: 0727-41 35 35

Erik Ristorp : Renrum / Skyddsventilation<br>Certifierad enligt CTCB-I
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation
Certifierad enligt CTCB-I

E-post: erik.ristorp@labkontroll.se

Telefon: 0722-48 80 20