För att garantera ett renrums funktion krävs återkommande kontroller. Labkontroll har mångårig erfarenhet av att arbeta med och i renrum. Vanliga arbeten som vi utför kan t.ex. vara kontroll av luftmängder, partikelmätningar eller läckagetest av HEPA-filter. Vi är certifierade enligt CTCB-I, läs mer här, vilket innebär att våra specialister som arbetar i renrum vidarutbildar sig och validerar sin kunskap löpande. Vi arbetar även kontinuerligt med att uppdatera och kalibrera vår mätutrustning så att den motsvarar de standarder och klassificeringar som gäller.

Renrum
Kontroll av renrum
Vi erbjuder även tekniska mättjänster så som validering och klassificering enligt gällande standarder.
CTCB-I
Vi är certifierade enligt CTCB-I

Vad är ett renrum?

Ett renrum kan vara ett rum eller en hel fabrik där luften håller en bestämd renhetsgrad. Renrum används vanligtvis vid forskning eller vid tillverkning där krav på luftens renhet ställs för att inte påverka produktens kvalitet eller egenskaper. I ett renrum ställs höga krav på ventilationen. Luften som kommer in i renrummet passerar vanligtvis ett HEPA-filter i taket och leds sedan vidare ner till golvet och ventileras ut. Ett HEPA-filter avlägsnar föroreningar ur luften i form av partiklar. Renrum är klassificerade utifrån vilken mängd och storlek på partiklar som får finnas per kubikmeter luft.

Mer än bara ventilation

För att luften i ett renrum ska uppfylla kraven i klassificeringen påverkas många andra delar förutom ventilationen. En viktig del är de personer som arbetar i renrummet och vilka föroreningar som eventuellt kan föras in via kläder och utrustning. I ett renrum måste speciella kläder och skor användas för att inte tillföra föroreningar utifrån. Vid inpassage till renrummet passeras vanligtvis en luftsluss för att minimera antalet partiklar som följer med in. Ett renrum skall alltid ha ett högre lufttryck än angränsande rum för att minimera risken för inträngning av oren luft.

Labkontroll rekommenderar att installera övervakningssystem för att säkerställa en säker drift.

Specialister på renrum

Labkontroll är specialister på renrum. Med mer än 15 års erfarenhet av arbeten i renrum har vi utfört uppdrag åt tillverkande industrier, forskningsanläggningar, laboratorier, sjukhus och universitet/högskolor. Klicka här för att se en del av våra referensprojekt.

Vi kan hjälpa er med följande

Läckagetest (integritetstest) av HEPA-filter

Kontroll av luftmängder

Lufthastighetsmätning i LAF-enheter

 Kontroll av differenstryck mellan lokaler, luftriktning

Partikelmätning/klassificering

Visualisering av luftrörelser

Mikrobiologisk luftprovtagning

Kontroll och kalibrering av differenstryckgivare

Byte av HEPA-filter samt installationskontroll

Våra senaste referensobjekt inom renrum

Vi utför även årliga funktionskontroller av MSC-bänkar och andra LAF-enheter samt justering och kalibrering.

Har ni frågor runt renrum är ni välkomna att kontakta oss.

Kontakt renrum

Emil Andersson
Renrum / Skyddsventilation
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation