Ren luft i operationssalar och sjukhus

Labkontroll säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö i operationssalar.

Ventilation i operationssalar

Ventilationen i operationssalar ställer mycket höga krav på luftens renhet. Dels ska luften som förs in vara ren från smuts och bakterier men ventilationen ska också på ett effektivt sätt fånga upp och leda ut bakterier och smuts från dem som arbetar i miljön.

Luften som kommer in ska hålla rätt renhetsnivå, hur ren luften ska vara beror på viken typ av operationer som ska utföras. Vid operationer där känsligheten för infektioner är hög bör ultra ren luft eftersträvas. Ytterligare faktorer som påverkar luftens kvalitet är att operationssalen är rengjord på korrekt sätt och att personalen som arbetar i miljön följer rutiner för hygien och skyddskläder. En operationssal har alltid ett högre lufttryck än angränsande rum för att minimera risken för inträngning av oren luft.

CFU mätning
CFU mätning
Integritetstest av filterdon
Integritetstest av filterdon

Hur fungerar det?

Vanligtvis leds luften in genom HEPA-filtrerade don i taket där sedan luftströmmarna är anpassade för att svepa ner över personal och operationsbord. Viktigt att tänka på är att personal och operationsutrusning påverkar luftströmmarna vilket gör att man bör tänka igenom arbetssätt och hur utrustning placeras.

Vikten av en väl fungerande ventilation

En väl fungerande ventilation i en operationssal ska uppfylla gällande standarder för luftrenhet. Detta ger en miljö som sänker infektionsrisken, ytterligare aspekter är att temperaturen ska vara behaglig så att patient och personal mår bra och att hela anläggningen ska vara energieffektiv. En infektion som uppkommer efter operation innebär stora kostnader och lidande för patienten.

Kontroll och uppföljning

För att veta att luften är ren måste helhetsfunktionen i operationssalen kontrolleras. Vid operationer är det viktigt med ren och rätt luft för att minska infektioner som leder till kostsamma åtgärder, patienters lidande och längre vårdköer. Vi kan på plats med vår specialkunskap och avancerade utrustning kontrollera och justera så anläggningen fungerar enligt gällande standarder och riktlinjer. För att på ett säkert sätt kontrollera luftrenheten kan vi validera operationssalen i sin helhet t.ex. genom att mäta renheten vid en pågående operation. Fördelen med att mäta under pågående operation är att man fångar upp yttre påverkan på luften så som personal, patient och utrustning. Vid behov kan vi installera övervakningssystem som övervakar ren luft och rätt funktion i realtid. Om en infektion upptäcks kan man i historiken se om det kan bero på avvikelser i anläggningen.

Vi kan hjälpa er med följande

Konsultation

Projektering

Installation

Driftsättning

Utbildning

Serviceavtal

Reparation

Kontroller och tester

Våra senaste referensobjekt inom operationssalar och sjukhus

Kontakt operationssalar och sjukhus

Emil Andersson
Renrum / Skyddsventilation
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation