Frågor och svar om skyddsventilation

Har du frågor om skyddsventilation?

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får om skyddsventilation.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-761 46 32 eller via e-mail info@labkontroll.se

Läs svaren genom att klicka på frågorna nedan.

FAQ Skyddsventilation

Vad är skyddsventilation?

Vanligtvis menar man den ventilation som syftar till att skydda människa eller produkt från farliga eller skadliga ämnen. Renhetsgrad på luften och funktion beror på vilken verksamhet som bedrivs då de faller under olika regelverk. Läs mer...

Vad är ett dragskåp?

Ett dragskåp är ett slutet skåp med öppningsbar front som är ventilerat med frånluft. Luften passerar in genom den öppningsbara fronten och ut genom ventilationskanalen. Ett dragskåp kan vara konstruerat på många olika sätt, men dess syfte är vanligtvis att skydda den som arbetar vid skåpet från farliga ämnen. Läs mer...

Hur fungerar ventilationen i en operationssal?

Principen är den samma som för all ventilation, ny frisk luft tillförs och den gamla luften ventileras ut. Skillnaden är att luften måste vara extra ren och cirkulera på rätt sätt inne i operationssalen för att säkerställa en patientsäker miljö. Läs mer...

Vad är ett renrum?

Ett renrum innebär att luften ska hålla en bestämd renhetsgrad inom en viss förutbestämd yta. Det behöver inte vara avgränsat till ett rum utan kan t.ex. vara en hel fabrik. Läs mer...

Vad innebär dekontaminering?

Dekontaminering innebär kortfattat att rengöra eller sanera. Inom Labkontroll dekontaminerar vi med hjälp av väteperoxid. Detta är en metod som är mycket effektiv och som avdödar bakterier och mikroorganismer. Läs mer...

Vad är ett HEPA-filter?

Ett HEPA-filter är ett luftfilter som filtrerar bort luftburna partiklar. Läs mer...

Hur kontrollerar man ett HEPA-filter?

Vid en kontroll av HEPA-filtrets funktion belastar man det med en oljedimma via den inkommande luften. Samtidigt mäter man mängden partiklar som passerar igenom filtret. För att godkänna ett filter får det inte släppa igenom fler partiklar än dess klass anger.

Hur kontrollerar man ett dragskåp?

Syftet med den årliga kontrollen är att kontrollera att dragskåpet fungerar som avsett. För att säkerställa en säker arbetsmiljö är de årliga kontrollerna viktiga. Beroende på typ av dragskåp kan en kontroll se olika ut, men vanligtvis kontrolleras att luftflödena är korrekta, att larm fungerar och att dragskåpets olika delar är hela.

Hur ofta ska man kontrollera ett dragskåp?

En gång per år.

Vad är ventilation?

Luftväxlingen i en fastighet som sker när ny luft kommer in och gammal släpps ut brukar kallas ventilation. Syftet med ventilation är att tillföra ny frisk luft för att erhålla ett bra inomhusklimat. Om inte luften ventileras kommer den att få höga koncentrationer av koldioxid, lukter stannar kvar och temperaturen stiger.