Skyddsventilation för laboratorier, sjukhus och avancerade labmiljöer

Skyddsventilation används för att säkerställa Er arbetsmiljö på skyddsventilerade arbetsplatser. Exempel på skyddsventilation kan vara dragskåp, dragbänkar eller punktutsug.

Kontakta oss

Vi installerar anpassade kontrollsystem för att säkerställa arbetsmiljön.

Skyddsventilation i labmiljö
Skyddsventilation av dragskåp i laboratorium

Läs mer om skyddsventilation här

Labkontroll har lång erfarenhet av skyddsventilation och har utfört arbeten på allt från skolor till de mest avancerade labbmiljöerna på t.ex. sjukhus.

Skyddsventilation används för att ventilera bort farliga luftburna föroreningar och värna om personalens hälsa. I vissa fall kan även skyddsventilation utformas för att skydda t.ex. produkter. Det är inte säkert att man kan se eller känna lukten av de farliga ämnena så därför är det viktigt att man kan lita på den skyddsventilation som finns installerad på arbetsplatsen.

Även om den tekniska utrustningen är anpassad utifrån verksamheten är det avgörande att handhavandet är korrekt. Vi utbildar i hur man säkert arbetar i miljöer med skyddsventilation.

Utöver säkerhetsaspekterna bidrar även en väl fungerande skyddsventilation till att man kan spara energi jämfört med en dåligt optimerad anläggning.


Vi arbetar med följande delar vid nybyggnation

Konsultation
Projektering
Installation
Driftssättning
Utbildning
Kontroller

Har ni redan en anläggning som är i drift kan vi hjälpa er med

Konsultation
Kontroller
Utbildning
Serviceavtal

Har ni frågor om skyddsventilation eller er arbetsmiljö, tveka inte att kontakta oss för konsultation.

Se gärna våra referensobjekt!

Kontakt Skyddsventilation

Robert Jorfors : VD / Teknisk rådgivning
Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning

E-post: robert.jorfors@labkontroll.se

Telefon: 0704-47 88 42

Erik Ristorp : Renrum / Skyddsventilation
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation

E-post: erik.ristorp@labkontroll.se

Telefon: 0722-48 80 20