Från Labkontrolls kontor i Lund levererar vi tjänster inom skyddsventilation i hela södra Sverige. Vi arbetar med ren och säker luft i miljöer med särskilda krav som t.ex. renrum, laboratorier och operationssalar på sjukhus.

Ni hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Kontakta Labkontroll i Lund

Besöksadress: Medicon Village / Scheeletorget 1, 223 81 Lund
E-post: info@labkontroll.se
Telefon: 046-10 25 50

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning

Ren och säker luft

Vi arbetar utifrån gällande standarder för att säkerställa ren och säker luft. Olika verksamheter ställer olika krav på hur ren luften behöver vara. Inom Labkontroll är vi certifierade enligt CTCB-I, certifieringen innebär att våra specialister löpande vidareutbildar sig och validerar sin kunskap. Vanliga arbeten som vi utför kan t.ex. vara partikelmätningar, kontroll av luftmängder, service och underhåll eller nybyggnationer av miljöer med särskilda krav på ren och säker luft.

Våra tjänster inom skyddsventilation

Labkontroll i Lund är specialister på ren och säker luft. Våra tjänster inom skyddsventilation delas främst upp mellan de olika miljöerna de avser. Vilken teknik och renhetsgrad på luften som krävs beror helt och hållet på de krav som ställs på den berörda verksamheten. Som exempel så måste luften i en operationssal hålla rätt renhet och funktion beroende på vilken typ av operationer som ska utföras. I jämförelse så ska funktionen i laboratorier oftast bygga på att ventilera bort farliga ämnen från dem som arbetar i miljön. Läs gärna mer om några av de miljöer inom skyddsventilation som vi arbetar med:

Se alla våra referensprojekt.

Kontakta oss på Labkontroll i Lund för mer information.