För att uppnå en säker studie- och arbetsmiljö i skolors kemisalar är det viktigt att välja rätt utrustning och regelbundet kontrollera att skyddsventilationen fungerar som avsett. Det vanligaste behovet av skyddsventilation i en kemisal är att ventilera bort skadliga ångor och ämnen från olika typer av laborationer. Detta sker vanligtvis via dragskåp, dragbänkar eller punktutsug som är kopplade till ventilationen.

Kraven på att skyddsventilationen ska fungera som avsett är samma i en skolas kemisal som i ett laboratorium enligt arbetsmiljöverket.

Kemisalar på skolor
Labkontroll har lång erfarenhet av att arbeta med skyddsventilation i skolmiljöer och våra specialister är certifierade enligt CTCB-I.

Produkter och installation av skyddsventilation

Vi utför både installations- och kontrolltjänster samt erbjuder ett helt sortiment av produkter inom skyddsventilation. För enklare installation, om inte ventilation finns framdraget, säljer vi dragskåp med filterkassett. Filtret är monterat uppe på skåpet och filtrerar den utgående luften. En enkel och bra lösning för kemisalar.

Läs mer om dragskåp och våra övriga produkter inom skyddsventilation.

Erlab dragskåp

Vi kan hjälpa er med följande

Konsultation

Projektering

Installation

Driftsättning

Utbildning

Serviceavtal

Reparation

Kontroller och tester

Utbildningar inom skyddsventilation

För att skapa en säker arbetsmiljö med skyddsventilation är installationen och valet av den tekniska utrustningen av yttersta vikt, men även arbetssätt och hantering av utrustning är viktigt. Vi erbjuder utbildningar inom skyddsventilation för att arbeta säkert i kemisalar, lär mer om våra olika utbildningar.

Serviceavtal för säkra kemisalar

För att bibehålla en säker drift av skyddsventilationen i kemisalar är det viktigt att utföra löpande underhåll och kontroller. Genom att teckna ett serviceavtal med oss behöver inte verksamheten tänka på serviceintervall m.m. då vi tar över detta ansvaret. Ytterligare fördelar med ett serviceavtal är bättre tillgänglighet till vår jourverksamhet vid oväntade driftstörningar. Läs mer om att teckna serviceavtal med oss.

Referensuppdrag inom skyddsventilation

Vi har genomfört många olika uppdrag inom skyddsventilation. Läs gärna mer om våra referensuppdrag genom att klicka här.

Kontakt kemisalar på skolor

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning