Skyddsventilation för avancerade miljöer

På Labkontroll är vi experter på skyddsventilation för de mest avancerade miljöerna som laboratorier, operationssalar och sjukhus. Vi har lång erfarenhet inom området och har utfört arbeten på allt från skolor till de mest avancerade labmiljöerna. Vi installerar anpassade kontrollsystem för att säkerställa arbetsmiljön på arbetsplatser.

Exempel på skyddsventilation kan vara:

Skyddsventilation
Skyddsventilation

Varför behövs skyddsventilation?

  • Skyddsventilation används för att ventilera bort farliga luftburna föroreningar och värna om personalens hälsa. I vissa fall kan det även utformas för att skydda produkter.
  • Det är inte säkert att man kan se eller känna lukten av de farliga ämnena så därför är det viktigt att man kan lita på den installation som finns på arbetsplatsen.
  • Utöver säkerhetsaspekterna bidrar även en väl fungerande installation till att man kan spara energi jämfört med en dåligt optimerad anläggning.

Även om den tekniska utrustningen är anpassad utifrån verksamheten är det avgörande att handhavandet är korrekt. Därmed utbildar vi i hur man säkert arbetar i miljöer med skyddsventilation.

Vi kan hjälpa er med följande

Konsultation

Projektering

Installation

Driftsättning

Utbildning

Serviceavtal

Reparation

Kontroller och tester

Våra senaste referensobjekt inom skyddsventilation

Välkommen att kontakta oss för mer information eller konsultation!

Kontakt skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning
Erik Ristorp
Renrum / Skyddsventilation