Produkter

2
Yes
Thumbnail,List
1
1000000
Namn...
/produkter/
Detail
Sortering

Categories:

Dragbänkar
Dragbänk med stativben Image
Dragbänk med stativben
Dragbänk är ett bra alternativ för kalla/isoterma arbeten och ger ett gott skydd mot partikulära- och tyngre gasformiga föroreningar. Den nedåtgående luftströmmen som sugs ut genom den perforerade arbetsytan ger en säker arbetsh... Läs mer:
Draghuvar
Draghuv för laboratoriemiljö Image
Draghuv för laboratoriemiljö
Draghuv är en flexibel lösning för skyddsventilerade arbetsplatser. Används för inkapsling av apparater och processer. För att ge säker funktion bör draghuven förses en styrning av frånluften som larmar vid fel på ventilatione... Läs mer:
Dragskåp
Dragskåp för laboratoriemiljö Image
Dragskåp för laboratoriemiljö
Stomme i högtryckslaminat och arbetsyta i rostfritt syrafast stål. Som standard ingår en kallvattenarmatur, vask, jordad elpanel för tre uttag och strömbrytare för belysning. Underdel, stålstativ. Lucka i lamellglas. ... Läs mer:
Kemikalieförvaring
Brandisolerade Kemikalieskåp Image
Brandisolerade Kemikalieskåp
Brandisolerade Kemikalieskåp är till förvaring av brandfarliga och giftiga kemikalier. Testat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med avseende på ventilationen och vissa modeller med isolerad rygg är testat enligt S... Läs mer:
Brandklassade Kemikalieskåp Image
Brandklassade Kemikalieskåp
Brandklassade kemikalieskåp som är brandtestade 30 minuter enligt EN 14470-1. Skåpen är utrustade med självstängande dörrar som är uppställningsbara, men stängs automatiskt vid en temperaturstegring på 50°C i rummet. Dörrar ... Läs mer:
Syraskåp Image
Syraskåp
Ventilerade Syraskåp i flera varianter och storlekar. Tvådelat skåp när man skall förvara både syror och baser. Vissa modeller går att kombinera med ett Brandisolerat Kemikalieskåp då man har brandfarliga varor och vill spara pl... Läs mer:
Operationssalar
Övervakningssystem för operationssalar Image
Övervakningssystem för operationssalar
TSI PresSura. Övervakning och reglering av rumstryck mellan utrymmen i operationssalar, laboratorier och renrum. För ren och säker miljö. För att säkerställa rumstryck i dessa miljöer krävs att man noggrant mäter och reg... Läs mer:
Partikelräknare
Partikelräknarsystem Image
Partikelräknarsystem
TSI AeroTrak® partikelräknare för renrum och operationssalar. AeroTrak® mäter koncentration av luftburna partiklar i lokalen. Enkel att installera och underhålla Optisk sensor- och pumpenhet kan bytas på plats... Läs mer:
Punktutsug
Punktutsug Image
Punktutsug
Punktutsug i Ø 75 mm har med optimal design ett mycket lågt tryckfall vilket ger många värdefulla fördelar.  Ett lågt tryckfall sparar alltid energi.  L... Läs mer: