Serviceavtal för skyddsventilation

Att teckna ett serviceavtal med Labkontroll innebär att vi med jämna intervall genomför service på den avtalade skyddsventilationen. Fördelen blir att vi ansvarar för att serviceintervaller följs och att eventuella fel upptäcks i tid och kan åtgärdas.

Undvik driftstopp & onödiga arbetsmiljörisker

Med ett serviceavtal från Labkontroll minimeras risken för oplanerade driftsstopp, kunden behöver inte tänka på serviceintervaller och viktigast av allt, förebyggande service medför att man undviker onödiga arbetsmiljörisker.

Serviceavtal för skyddsventilation

Det är viktigt med regelbunden service för att bibehålla skyddsventilationens funktion och därmed en säker arbetsmiljö. Beroende på anläggningens utformning och funktion är varje service unik, några delar genomförs dock oavsett om det är i ett laboratorium, renrum eller i en operationssal.

Vi utför vanligtvis:

  • Kontroll av luftfilter
  • Byte av luftfilter
  • Kontroll av larm- och skyddssystem
  • Kontroll av luftflöden

Vår process inför tecknande av serviceavtal

Genomgång av den skyddsventilerade miljön

Dokumentation av skick och funktion

Tecknande av serviceavtal

Genomgång inför serviceavtal

Inför tecknandet av ett serviceavtal genomför vi en genomgång av den skyddsventilerade miljön för att dokumentera skick och funktioner. Teknisk utrustning som t.ex. dragskåp, övervakningssystem och kringutrustning dokumenteras tillsammans med installationen. Baserat på genomgången kan vi sedan presentera ett lämpligt serviceavtal.

Labkontroll - en trygg partner

Med många års erfarenhet av arbeten med skyddsventilation i laboratorier, renrum, operationssalar m.m. har vi byggt upp en gedigen specialistkompetens. Det är den här kompetensen som våra kunder får ta del av när de tecknar ett serviceavtal med oss.

Serviceavtal Labkontroll - en trygg partner

Kontakt serviceavtal för skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning