Övervakningssystem för operationssalar

TSI PresSura. Övervakning och reglering av rumstryck mellan utrymmen i operationssalar, laboratorier och renrum. För ren och säker miljö.

För att säkerställa rumstryck i dessa miljöer krävs att man noggrant mäter och reglerar tryckdifferensen mellan de olika rummen. TSI PresSura säkerställer differenstrycket genom att kontinuerligt mäta differenstrycket mellan det trycksatta utrymmet och neutral zon. TSI PresSura klara mycket låga differenstryck och höga krav på säkerhet då de kan använda TSI’s patenterade trycksensor. Sensorn använder två keramiska varmkroppsgivare som känner av riktningen på luftflödet. Genom denna teknik kan TSI PresSura mäta under 1.0 Pa med stor noggrannhet, upplösning på 0.010 Pa.

TSI PresSura har en stor pekskärm i färg som tydligt visar status i grönt eller rött. Valbara fält kan visa aktuellt tryck, temperatur och relativ luftfuktighet via externa sensorer. Enheten har ljud och visuellt larm i displayen för att varna personal. Externa ljud- och ljussignaler finns som tillbehör.

PresSura serien mäter och reglerar kontinuerligt differenstrycket och larmar då inställda larmgränser passeras. Arbetsläget och börvärdet kan enkelt ställas om till positivt/negativt efter behov. När slussar förekommer kan TSI Pressura även mäta och visa trycket i slussen; genom att ansluta en extra givare till systemet. Kanalflödesgivare för tilluft och frånluft kan anslutas med möjlighet till larm vid låga flöden. Luftomsättningar kan beräknas och ge larm. Larmfördröjningarna är ställbara. När rummet inte används kan det ställas i driftläge ”LEDIGT” och larm stängs av. TSI Pressura har även datakommunikation för uppkoppling till överordnat system.

Tre modeller finns med olika funktionalitet:
TSI PresSura RPM10 Room Pressure Monitor
TSI PresSura RPM20 Room Pressure Monitor
TSI PresSura RPC 30 Room Pressure Controller

Läs mer i produktbladet: TSI PresSura_produktblad

TSI PresSura