Utbildningar inom skyddsventilation för att skapa rena och säkra miljöer

Labkontroll är specialister på ren och säker luft. Med många års erfarenhet av arbeten i miljöer med särskilda krav såsom operationssalar, renrum och laboratorier har vi byggt upp en stor kunskapsbank som vi utformat till olika utbildningar. De utbildningar som vi genomför riktar sig både mot dem som arbetar i miljöerna men även mot beställare och konstruktörer av skyddsventilerade miljöer. Utbildningarna skräddarsys alltid utifrån de behov som finns i verksamheten.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller om ni önskar att vi utformar en utbildning för er verksamhet.

Utbildningar inom skyddsventilation

Kontakt utbildningar inom skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning
robert.jorfors@labkontroll.se0704-47 88 42