Kontroller och tester av skyddsventilation

För en väl fungerande skyddsventilation över tid behöver kontroller och tester genomföras regelbundet. Genomförande och intervaller beror på typen av verksamhet och skydd som enligt standarder och regelverk ska upprätthållas. Som exempel skiljer det mellan hur ofta och hur en säkerhetsbänk, renrum eller operationssal behöver kontrolleras.

Syftet med att regelbundet kontrollera skyddsventilation är att säkra en trygg och säker drift, och i tid avhjälpa fel för att minimera driftstopp.

Kontroller och tester av skyddsventilation
Alla kontroller och tester utförs av våra specialister inom skyddsventilation som är certifierade enligt CTCB-I.

Säker miljö även under drift

Vi utför även kontroller och tester under drift. Beroende på verksamhet kan detta vara ett krav och även ett bra sätt att försäkra sig om att miljön är säker under drift. Som exempel kan vi utföra CFU mätningar (mätning av partiklar i luften) i operationssalar under pågående operationer. Även om operationssalens ventilation är godkänd kan många andra parametrar påverka luftens kvalitet, t.ex. hygien, städning och placering av utrustning, vilka dokumenteras vid den här typen av mätningar.

Läs gärna mer om serviceavtal eller våra utbildningar för att arbeta säkert i skyddsventilerade miljöer.

Referensuppdrag

Vi har genomfört många olika kontroller och tester av skyddsventilation. Läs gärna mer om våra olika referensuppdrag genom att klicka här.

Kontakt kontroller och tester av skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning