Inget projekt är det andra likt när det gäller installation av skyddsventilation, förutsättningarna och kraven skiljer sig åt beroende på miljön. En operationssal på sjukhus, ett renrum eller laboratorium har helt olika krav på renhet och utformning. Syftet med skyddsventilation, oberoende av miljö, är att ge en säker och ergonomisk arbetsplats där luftföroreningar leds bort från den ventilerade miljön.

Installation av skyddsventilation sker vanligtvis vid ny- eller ombyggnation av miljöer med särskilda krav på luftens renhet. Vanliga delar som ingår är framdragning av ventilationskanaler, el, gas, vatten och avlopp, därefter installeras exempelvis dragskåp, operationstak, säkerhetsbänkar eller vad den ventilerade miljön kräver för att uppnå ställda krav.

Installation av skyddsventilation

Exempel på installationer

  • Dragskåp

  • Säkerhetsbänkar

  • Operationstak

Vi utför även driftsättning och återkommande funktionskontroller av skyddsventilerade miljöer.

Tips på enklare installation av dragskåp

Nu säljer vi även Erlabs dragskåp med filterkassett. Filtret är monterat uppe på skåpet och filtrerar den utgående luften. Detta förenklar installationen då inte ventilationskanaler behöver dras fram om dessa saknas sedan tidigare. En enkel och bra lösning för t.ex. kemisalar på skolor eller i laboratorier.

Läs mer om Erlabs dragskåp passar er verksamhet!

Erlab dragskåp

Vi har lång erfarenhet

Vid installationer arbetar vi gärna nära beställaren för att på ett smidigt fatta beslut om utförande under arbetets gång. Med vår långa erfarenhet har vi redan många färdiga idéer på utförande och produktval för att uppnå beställarens mål.

Referensuppdrag inom skyddsventilation

Vi har genomfört många olika installationer av skyddsventilation. Läs gärna mer om våra olika
referensuppdrag genom att klicka här.

Kontakt installation av skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning