Driftsättning av skyddsventilation

Beroende på systemets storlek, utformning, regelverk och syfte kan en driftsättning skilja sig åt från fall till fall. Det vi beskriver nedan är ett antal generella punkter som ofta ingår. Driftsättning av skyddsventilation utförs av våra specialister inom skyddsventilation.

Ofta föregås en driftsättning av ett nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt inom skyddsventilation där vi kan ha utfört hela eller delar av installationen. När installationen är färdig är det dags att driftsätta systemet.

Driftsättning av skyddsventilation

Om driftssättningen enbart avser t.ex. en nyinstallerad säkerhetsbänk startas för det mesta hela bänken upp på en gång med tillhörande funktionskontroller och validering för att säkerställa att installationen uppnår givna standarder och mätvärden. I mer komplexa miljöer innebär ofta driftsättningen att olika delar startas upp successivt och kontrolleras var för sig innan helheten till slut kontrolleras och valideras.

Utöver de delar som är direkt kopplade till skyddsventilationen kan funktioner som el, gas, vatten och avlopp även kontrolleras för att hela den skyddsventilerade miljön ska fungera.

Exempel på miljöer vi driftsätter

Slutlig kontroll och validering under drift

Beroende på miljön kan även en slutlig kontroll och validering ske under drift. Ett bra exempel på detta är en CFU mätning under pågående operation i en operationssal. Det är många fler delar än de tekniska som avgör slutresultat i en skyddsventilerad miljö t.ex. hygien, städning, placering av utrustning, därför rekommenderar vi ofta mätning under drift.

CFU mätning

Säker drift även i framtiden

När driftsättningen är klar går vi gärna igenom anläggningen ihop med beställaren för att verifiera att alla delar är godkända. Vid detta tillfälle diskuterar vi även en eventuell plan framåt för att upprätthålla skyddsventilationens funktion över tid och vilka återkommande kontroller som krävs. Läs gärna mer om serviceavtal eller våra utbildningar för att arbeta säkert i skyddsventilerade miljöer.

Driftsättningar vi utfört

Vi har genomfört många olika driftsättningar av skyddsventilation. Läs gärna mer om våra olika referensuppdrag genom att klicka här.

Kontakt driftsättning av skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning