Det är viktigt att skyddsventilationen fungerar som avsett för en säker arbetsmiljö. Skyddsventilerade miljöer kan bestå av en mängd olika tekniska lösningar, t.ex. regleringar, strukturella- eller mekaniska delar, som kan gå sönder eller inte fungera som avsett. På Labkontroll har vi kunskapen och erfarenheten att hjälpa er med reparationer av utrustning inom skyddsventilation.

Utrustning inom skyddsventilation är ofta avancerad och dyr vilket gör att det kan vara värt att reparera i stället för att byta ut. I vissa fall kan det vara svårt att hitta reservdelar från tillverkaren, då kan ett alternativ vara att specialtillverka de delar som behövs.

Reparation av skyddsventilation

Förebygg reparationer

Löpande underhåll och kontroller är viktigt för att uppnå en driftsäker anläggning. Vi rekommenderar att teckna ett serviceavtal med oss för att minska risken för oväntade driftstörningar då fel orsakade av slitage kan upptäckas i tid. Med ett serviceavtal får ni även en bra överblick över anläggningen vilken kan fungera som ett beslutsunderlag inför framtida investeringar. Läs gärna mer om serviceavtal eller våra utbildningar för att arbeta säkert i skyddsventilerade miljöer.

Lång erfarenhet av skyddsventilation

Vi har genomfört många olika uppdrag inom skyddsventilation. Läs gärna mer om våra olika referensuppdrag genom att klicka här.

Kontakt reparation av skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning