Ventilation som klassas som skyddsventilation hittar man vanligtvis i operationssalar på sjukhus, laboratorier och i renrum. Detta är miljöer med särskilda krav när det gäller ren och säker luft.

I t.ex. operationssalar är det viktigt att luften alltid håller rätt renhet och följer givna standarder beroende på vilken typ av operationer som utförs.

Vad är skyddsventilation?

Skyddsventilation i olika miljöer

Ytterligare exempel där skyddsventilation används är i laboratorier där det vanligtvis handlar om att ventilera bort farliga ämnen från dem som arbetar där. I en operationssal eller renrum ventileras hela rummet och luften ska hålla en viss renhet, i ett laboratorium är det vanligare med punktutsug eller dragskåp som ventilerar bort farliga ämnen från det man arbetar med.