Ett HEPA-filter är ett luftfilter som filtrerar bort luftburna partiklar.

Beroende på vilken klass filtret har filtrerar det olika mycket, som exempel filtrerar ett filter i klass H13 bort mer än 99,95% av partiklarna i luften. HEPA-filter används vanligtvis i tilluftsdon i operationssalar eller renrum där kraven på ren luft är hög.

Inkommande luft filtreras oftast först en gång när luften tas in utifrån och sedan slutligen genom ett HEPA-filter precis innan luften passerar in i det ventilerade utrymmet.

Vad är ett HEPA-filter?

HEPA är en förkortning av engelskans ”High Efficiency Particulate Arresting”.