Dekontaminering innebär kortfattat att rengöra eller sanera.

Även om luften som kommer in i ett renrum, operationssal eller säkerhetsbänk är ren så måste även det ventilerade utrymmet vara rent för att uppnå rätt och säker luft.

Vid dekontaminering med väteperoxid försluts utrymmet som ska behandlas, därefter appliceras en aerosoldimma med väteperoxid som får verka under en viss tid.

Vad innebär dekontaminering?

Hög renhetsgrad

Dekontaminering med väteperoxid avdödar t.ex. virus, svampar, bakterier och sporer. Detta är en metod som vi på Labkontroll valt att använda då den ger en mycket högre renhetsgrad jämfört med traditionell rengöring där ytorna mekaniskt tvättas med desinfektionsmedel.