Inför ny- eller ombyggnadsprojekt av skyddsventilerade miljöer kan vi på Labkontroll ta hand om projekteringen. Vanliga miljöer som vi arbetar med är t.ex. renrum, laboratorier eller operationssalar.

En projektering innefattar vanligtvis en genomgång av hela projektet där konstruktion, material, produkter, utförande m.m. dokumenteras och presenteras i färdiga förslag. Med en väl genomförd projektering kan projektet planeras och genomföras effektivt.

Projektering av skyddsventilation

Några av delarna i en projektering

  • Utredning av funktion

  • Konstruktion, material och produktval

  • Utförande

Lång erfarenhet av skyddsventilation

Vi arbetar gärna nära beställaren vid projekteringar för att på ett tidigt stadium samla upp önskemål och krav som finns på den skyddsventilerade miljön. Med vår långa erfarenhet har vi redan många färdiga idéer på utförande och produktval för att uppnå projektets mål.

Våra projekt

Vi har genomfört många varierande typer av projekt. Vanligtvis arbetar vi på sjukhus, industrier, universitet/högskolor och andra miljöer med särskilda krav på ren och säker luft.

Läs mer genom att klicka här.

Kontakt projektering av skyddsventilation

Robert Jorfors
VD / Teknisk rådgivning