MCB720 VAV ställdon av Grüner är kompakt och snabbt. Lämplig till VAV-zonreglering, men fungerar även bra på dragskåp och dragbänkar. Hög upplösning och reglernoggrannhet.

Teknisk specifikation

Matningsspänning: 24 VAC/DC, (19-29 VAC/DC)
Styrsignal: (0)2-10 VDC
Effektförbrukning: 13,0 W vid drift, 1,0 W standby läge 17 VA kabeldiameter
Arbetsområde: 0-90°, (mekaniskt justerbara ändlägen)
Gångtid 0-90°: 3 sek.
Vridmoment: 10 Nm
Axelanslutning: ♢ 8-15 mm, Ø 8-20 mm
Mått: 172 x 65 x 87 mm
Manuell förbikoppling: Frikopplingsbar axel, Självåterställande
Livscykelanalys, (underhållsfri): > 1 500 000 justeringscykler (max. ±5°)