TSI PresSura RPM20 (Room Pressure Monitor) är framtagen för övervakning av rumstryck mellan utrymmen i renrum, laboratorier och sjukhusmiljöer. Enheten har ljud och visuellt larm i displayen för att varna personal. RPM20 har en stor pekskärm i färg som tydligt visar status (Grönt/Rött) och aktuellt tryck (valfritt).

För att säkerställa rumstryck i dessa miljöer krävs att man på ett noggrant sätt mäter tryckdifferensen mellan de olika rummen. TSI PresSura kontrollerar differenstrycket genom att kontinuerligt mäta mellan det trycksatta utrymmet och neutral zon. TSI PresSura klara mycket låga tryck och höga krav på säkerhet då de kan endera använda TSI’s patenterade sensor (den använder två keramiska varmkroppsgivare som känner av riktningen på luftflödet). Genom denna teknik kan PresSura mäta under 1.0 Pa med stor noggrannhet, upplösning på 0.010 Pa. Eller en noggrann FlowGuard 6280-BZ trycksensor.

PresSura serien mäter kontinuerligt differenstrycket och larmar då inställda larmgränser passeras. Arbetsläget och larmgränser kan enkelt ställas om till positivt/negativt/ledigt efter behov. RPM20 kan övervaka 2 salar/operationsrum/labb och 1 st sluss (totalt 3 trycksatta utrymmen). RPM20 mäter och visar (samtidigt på skärmen) trycket i rum och sluss genom extra anslutna givare till systemet. RPM20 klarar en kanalflödesgivare för att mäta och övervaka luftflödet och mängden luftomsättningar i t.ex. renrummet eller operationssalen, och kan larma om flödet blir för lågt. Den har 2 ställbara larmfördröjningar. När rummet inte används kan den ställas i driftläge ”LEDIGT” och larm m.m. stängs av. RPM20 har även datakommunikation för uppkoppling till överordnat system.

Teknisk specifikation

Modellfunktion: Larmenhet
Larm för högt/lågt tryck: Ja
Mäter & presenterar luftomsättning: Ja
Mäter tre tryck (2 labb + sluss): Ja
Nyckelbrytaringång, pos/neg arbetsläge: Ja
Temgivaringång: Ja
RH% Fuktgivaringång: Ja
Dörrbrytaringång: Ja
Larmreläkontakter: Ja
Flödesingångar: Ja
Ställbara larmfördröjningar: Ja
Analogutgång 0-10 VDC / 4-20 mA: Ja
Analogt ärvärde UT: Ja
Datakommunikation: Ja
Valbar tryckgivare TSI / 6280BZ: Ja