Regulator rumstryck PresSura RPC30

TSI PresSura RPC30 (Room Pressure Controler) är framtagen för övervakning och reglering av rumstryck mellan utrymmen i renrum, laboratorier och sjukhusmiljöer. Enheten har ljud och visuellt larm i displayen för att varna personal. RPC30 har en stor pekskärm i färg som tydligt visar status (Grönt/Rött) och aktuellt tryck (valfritt). Kan också visa RH%, Temp och Flöde.

För att säkerställa rumstryck i dessa miljöer krävs att man på ett noggrant sätt mäter och reglerar tryckdifferensen mellan de olika rummen och neutral zon. TSI PresSura klara mycket låga tryck och krav på säkerhet då de kan endera använda TSI’s patenterade sensor (den använder två keramiska varmkroppsgivare som känner av riktningen på luftflödet). Genom denna teknik kan PresSura mäta under 1.0 Pa med stor noggrannhet, upplösning på 0.010 Pa. Eller med en FlowGuard 6280-Bz trycksensor.

PresSura serien mäter och reglerar kontinuerligt differenstrycket och larmar då inställda larmgränser passeras. Arbetsläget och börvärdet kan enkelt ställas om till positivt/negativt efter behov. När slussar förekommer kan RPC30 även mäta och visa (samtidigt) trycket i slussen genom att ansluta en extra givare till systemet. RPC30 klarar två kanalflödesgivare. En kanalflödesgivare i FL kanalen och en i TL kanalen, för att mäta och övervaka luftflödet (luftomsättning) i t.ex. renrummet eller operationssalen, och kan larma om flödet blir för lågt i endera FL eller TL kanalerna. Den kan även konstantflödesreglera TL och FL flödet. Den har ställbara larmfördröjningar. När rummet inte används kan den ställas i driftläge ”Ledigt” och larm m.m. stängs av. RPC30 har även datakommunikation för uppkoppling till överordnat system.

Teknisk specifikation

Modellfunktion: Regulator
Larm för högt/lågt tryck: Ja
Styrutgång rumstryck: Ja (2st)
Mäter & reglerar luftomsättning: Valbart
Mäter & reglerar temperatur: Valbart
Min & Maxbegränsar TL och FL flöde: Ja
Mäter två tryck (labb + sluss): Ja
Nyckelbrytaringång, pos/neg arbetsläge: Ja
Dörrbrytaringång: Ja
Analogutgång 0-10 VDC / 4-20 mA: Ja
Datakommunikation: Ja
Valbar tryckgivare TSI / 6280BZ: Ja