Regulator rumstryck Flowguard 5405RP

FlowGuard 5405-RP (RoomPressure) är framtagen för övervakning och reglering av rumstryck. Det kan vara reglering av rumstryck i renrum, laboratorier och sjukhusmiljöer. För att säkerställa rumstryck i dessa miljöer krävs att man på ett noggrant sätt mäter och reglerar tryckdifferensen mellan de olika rummen. FlowGuard säkerställer differenstrycket genom att kontinuerligt mäta differenstrycket mellan det trycksatta utrymmet och referens zon (nolltrycksutrymme). Sensorn går både positivt och negativt (noll i mitten).

FlowGuard 5405-RP mäter och reglerar kontinuerligt differenstrycket och larmar då inställda larmgränser passeras. Till regulatorn kan en dörrkontakt anslutas, så att vid öppen dörr visas “Door Open” i displayen, gul “varningslampa” tänds på panelfronten för att indikera att en dörr är öppen. I detta läge med öppen dörr fryser regulatorn regleringen så att styrda spjäll/fläkt inte parerar och går till ändläge då trycket i rummet punkterats av den öppna dörren. Regleringen återupptas när dörren åter är stängd. FlowGuard 5405-RP har även kommunikation så ärvärde, börvärde och t.ex. larmstatus m.m. kan läsas upp till överordnat system via modbus RS-485 (2-w).

Teknisk specifikation

Tryckgivare kapacitivt kiselmembran: Ja
Automatisk nollningsventil: Tillval
Lågt & högt larm med summa larmutgång: Ja
Ljud- och ljussignal för larm: Ja
Ingång för fjärrstyrd deaktivering: Ja
Ställbar larmfördröjning: Ja
Reglerande styrsignal ut (0-10 VDC / 4-20 mA): Ja
Bakgrundsbelyst display: Ja
Datakommunikation RS485 Modbus: Ja