Syftet med ventilation i operationssalar är att minimera riskerna för infektioner hos patienter orsakade av föroreningar från mänskliga och andra icke sterila källor.

Operationssalen är källan till mer än en fjärdedel av alla infektioner från sjukhuskällor. Detta bidrar till de allt högre kostnaderna för sjukvården i form av längre sjukhusvistelser och högre försäkringsutbetalningar. Effektiv ventilation i operationssalar är en viktig förebyggande åtgärd.