Operationstak

Syftet med ventilation i operationssalar är att minimera riskerna för infektioner hos patienter orsakade av föroreningar från mänskliga och andra icke sterila källor.

Kojairs operationstak är fabrikstestade och redo att användas.

Operationssalen är källan till mer än en fjärdedel av alla infektioner från sjukhuskällor. Detta bidrar till de allt högre kostnaderna för sjukvården i form av längre sjukhusvistelser och högre försäkringsutbetalningar. Effektiv ventilation i operationssalar är en viktig förebyggande åtgärd.

För mer utförlig information om operationstak, läs mer nedan.

 

Läs mer på leverantörens hemsida