Mikrobiologisk säkerhetsbänk: Minerva

Minerva är en mikrobiologisk säkerhetsbänk som ger totalt skydd för användaren, arbetsmaterialet och miljön. Bänken ger den ultimata inneslutningen av farliga material i Hazard Groups 1, 2 och 3.

Säkerhetsbänken är designad och konstruerad enligt EN 12469-kraven.

Minerva erbjuder ett ergonomiskt, hermetiskt tillslutet hölje för användning när total inneslutning och skydd krävs.

Det är en helt stängd och aerosoltät säkerhetsbänk och användaren är separerad från arbetet med en fysisk barriär, dvs handskar fästa på framsidan och en säkerhetsluftsluss placerad på sidan av kammaren.

Ladda ner datablad