Mikrobiologisk säkerhetsbänk Klass 2: Sirius

Sirius är en kompakt säkerhetsbänk som innehåller den senaste lamineringstekniken och energibesparande designen med HEPA-filtrering.

Sirius är en mikrobiologisk säkerhetsbänk av klass 2 och ger därmed användar-, miljö- och produktskydd.

Luften kommer in i säkerhetsbänken via den främre öppningen och fortsätter under bänkskivan upp i den bakre kammaren. 70 % av luften recirkuleras genom HEPA-huvudfiltret för att ge nedåtgående flöde och 30 % släpps ut via HEPA-filtret.

Den vertikala laminära flödesrecirkulationen ger med hjälp av inflödet användaren skydd, nedflödet ger produktskydd och den omgivande miljön skyddas genom att frånluften filtreras.

Säkerhetsbänken finns tillgänglig med full arbetsöppning på 20 cm som ger enkel åtkomst till arbetsområdet eller alternativt med porthål för att förbättra driftskyddet samtidigt som det sparar energi.

Avsedd för arbeten med cellkulturer, mikrobiologi, farmaceutiska tillämpningar m.m.

Ladda ner datablad