Mikrobiologisk säkerhetsbänk Klass 2: Mars Pro

Mars Pro är en serie av klass II-säkerhetsbänkar med trippelfilter, som bygger på det senaste inom lamineringsteknik, energibesparande design och konstruktion. HEPA-filtrering ger det ultimata skyddet för dig, dina produkter och ditt laboratorium. En rad alternativ finns tillgängliga för att skräddarsy grundmodellerna efter dina krav.

Funktionsprincip

Luftflödet kommer in i säkerhetsbänkens arbetskammare via den främre öppningen och fortsätter under bänkskivan upp i den bakre kammaren där 70 % återcirkuleras genom de två HEPA-huvudfiltren, vilket ger nedåtflödet och 30 % kommer ut genom HEPA-filtret.

Den vertikala laminära flödescirkulationen ger användaren skydd genom inflöde, produktskydd genom nedåtflöde och miljöskydd med hjälp av den filtrerade frånluften.

Det tredubbla HEPA-filtersystemet säkerställer eliminering av eventuell korskontamination. Luften i arbetskammaren måste passera genom två uppsättningar HEPA-huvudfilter. Detta gör Mars Pro till det idealiska valet av säkerhetsbänk för arbete med farliga material som cytostatika, virusmanipulation och kategori 3 patogener.

Finns i fyra olika bredder på arbetsytan: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm eller 1800 mm

Mars Pro är tillverkade och testade i enlighet med EN 12469.

Alla modeller finns tillgängliga med ett brett utbud av skräddarsydda alternativ för att passa dina individuella behov och krav.

Mars Pro drar full nytta av de senaste, innovativa och energieffektiva fläktarna samt optimerade luftflöden, vilket bidrar till lägre energiförbrukning och lägre ljudnivå. Lägre energiförbrukning resulterar också i mindre värmeöverföring, både in i arbetskammaren och till laboratoriemiljön, vilket väsentligt bidrar till minskade totala energikostnader.

Ladda ner datablad