Ljustorn är bra för att visa status på övervakat objekt. Ljustornet kan t.ex. visa fast grönt ljus när allt är OK, och rött blinkande sken när det är larm. Går även att få med ljud/sirén-modul. Finns i valfria ljuskombinationer, en mängd ljusmoduler (stapelbart), och i olika storlekar (diameter 40 mm, 50 mm, 60 mm och 70 mm). Kan fås med olika fästen, för vägg 90′, rakt för att fästas t.ex. i undertak, under elränna rakt ner edyl.

Exempel på användningsområden:

  • Övervakning av rumstryck i t.ex. renrum, operationssalar, labb med sluss. Monterad på vägg vid dörrkarm, visar enkelt att rummets tryck är ok, eller om något är fel.
  • Tryck eller flöde i kanal är rätt/fel. Personal får enkelt se status.
  • Indikering för driftläge på utrustning. Visar omgivning om utrustning är på (process) eller i vila (bas) på håll. Kan visa status t.ex. i korridor eller visuellt genom fönster in till labb. En fördel då man inte behöver byta om i sluss för att gå in och se efter.
  • Larm till olika gasgivare, utrymning, låg syrehalt etc.

Teknisk specifikation

Typ av komponent: Ljustorn
Matningsspänning: 24 V AC/DC
Sekundärspänning: n/a
Systemspänning internt: n/a
Styr extern kraft: n/a
Anslutning: Skruvplint