Kompletta luftreningssystem för giftiga ångor, virus, bakterier, partiklar, allergener och föroreningar inomhus (PM 2,5). Erlabs luftrenare fångar upp luftburna laboratorieföroreningar vid källan med hjälp av högeffektiva filter.

Finns i fyra olika modeller för att filtrera många olika föroreningar. Erlabs luftreningssystem (Halo Smart C och Halo Smart P) övervakar laboratorieluftens kvalitet i realtid och filtrerar den omgivande luften för att upprätthålla en optimal nivå av hygien och säkerhet.

Detta är fristående system som är helt separata från byggnadens ventilationssystem vilket gör att Erlabs luftrenare är mycket enkla att installera i vilket laboratorium som helst.

Med hjälp av en app går det att fjärrövervaka luftkvaliteten i t.ex. ett laboratorium.

För ytterligare information, läs mer genom att klicka nedan.
 
Läs mer på leverantörens hemsida