Dragbänk är ett bra alternativ för kalla/isoterma arbeten och ger ett gott skydd mot partikulära- och tyngre gasformiga föroreningar. Den nedåtgående luftströmmen som sugs ut genom den perforerade arbetsytan ger en säker arbetshöjd på 150-200 mm. Som tillbehör finns en skyddshuv som ger ökad säkerhetshöjd.

Dragbänksbeslaget är av rostfritt syrafast stål med perforatur. Försedd med anslutning av 1 meter rostfritt syrafast rör, Ø 160. Frånluftskanalen placeras antingen till vänster eller höger om den perforerade ytan. Utsugslådan är försedd med avloppsstos. Stativ av vitt epoxilackerat stål.

Ventilation av dragbänk

För säker arbetsmiljö ska dragbänken installeras med ett styrsystem som säkerställer att frånluftsflödet vanligtvis är 280 l/s per m2 perforerad yta vid forcerad drift. När dragbänken inte används ska styrsystemet kunna ställas in i ett visst grundflöde som förhindrar spridning av föroreningar från suglåda och ventilationskanal. Styrsystemet ska larma om skyddsfunktionen ej fungerar. Kontakta oss för hjälp med val av styrsystem för dragbänk.

Anslutningar för dragbänk

Ventilationsstos: Ø 160 mm
Avloppsstos R40 invändig gänga

Standardutrustning för dragbänk

Arbetsyta i rostfritt syrafast stål SIS 2343
Benstativ av vitt epoxilackerat stål
Rostfri syrafast frånluftskanal, standardlängd 1 m

Tillval för dragbänk

Skyddshuv, SH 620 alt. SH 820
Luftflödeslarm

Luftflöde

Bänk 900 mm = 300 m3/h
Bänk 1200 mm = 400 m3/h

Produktnamn och mått

Dragbänk (exkl. stativ)
A-mått: 900 / Djup: 600 / Höjd: – / B-mått: 600

Dragbänk (inkl. stativ)
A-mått: 900 / Djup: 600 / Höjd: 900 / B-mått: 600

Dragbänk (exkl. stativ)
A-mått: 1200 / Djup: 600 / Höjd: – / B-mått: 800

Dragbänk (inkl. stativ)
A-mått: 1200 / Djup: 600 / Höjd: 900 / B-mått: 800