Brandisolerade Kemikalieskåp är till förvaring av brandfarliga och giftiga kemikalier.

Testat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med avseende på ventilationen och vissa modeller med isolerad rygg är testat enligt SP metod 2369 med avseende på utvändig brand och klarat kravet för klass 1 (samma utvändiga brandtest som görs på skåp för brandfarlig vara i butik med glasdörrar).

Brandisolerade Kemikalieskåp har flyttbara hyllor med uppvikta kanter och slutna hörn för att förhindra avrinning vid spill.

Brandskåpen kan också utrustas med ett uppsamlingstråg då man förvarar större dunkar. Skåpet är försett med ventilationskanal med utsugspunkter som gör att mellanrummet mellan alla hyllplan ventileras. Frånluftsstos på skåpets tak (Ø 100 mm).

Tillbehör

Elektroniskt säkerhetshandtag

Trågylla till djup 600 mm.
Tråghylla till djup 450 mm.
Tråghylla till djup 300 mm.

Uppsamlingstråg till djup 600 mm.
Uppsamlingsvolym: 44 liter

Uppsamlingstråg till djup 450 mm.
Uppsamlingsvolym: 31 liter

Uppsamlingstråg till djup 300 mm.
Uppsamlingsvolym: 20 liter

Teknisk specifikation

UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D600 mm.
INV. MÅTT: H1930 x B925 x D560 mm.
ANTAL HYLLOR: 5
VIKT: 145 kg

UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D450 mm.
INV. MÅTT: H1930 x B925 x D410 mm.
ANTAL HYLLOR: 5
VIKT: 125 kg

UTV. MÅTT: H2095 x B600 x D600 mm.
INV. MÅTT: H1930x B525 x D560 mm.
ANTAL HYLLOR: 5
VIKT: 125 kg

UTV. MÅTT: H1295 x B1000 x D450 mm.
INV. MÅTT: H1130 x B925 x D410 mm.
ANTAL HYLLOR: 3
VIKT: 85 kg

UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D600 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D560 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 75 kg

UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D450 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D410 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 60 kg

UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D300 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D275 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 50 kg

UTV. MÅTT: H800 x B1000 x D300 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D275 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 50 kg