Produkter

2
Yes
Thumbnail,List
1
1000000
Namn...
/produkter/
Detail
Sortering

Categories:

Draghuvar
Draghuv för laboratoriemiljö Image
Draghuv för laboratoriemiljö
Draghuv är en flexibel lösning för skyddsventilerade arbetsplatser. Används för inkapsling av apparater och processer. För att ge säker funktion bör draghuven förses en styrning av frånluften som larmar vid fel på ventilatione... Läs mer: