Jupiter Klass 1 är en serie säkerhetsbänkar med vertikalt flöde, som bygger på den senaste lamineringstekniken och energibesparande designen. Det breda utbudet av olika modeller och tillval ger optimal prestanda och skydd för både användare och miljö.

Hur fungerar det?

Jupiter-serien är klass 1 säkerhetsbänkar och ger därmed skydd till både användare och miljö för säker hantering och arbete med kemikalier och pulver.

Luften kommer in i säkerhetsbänken via den främre öppningen som passerar genom en inbyggd frånluftsfläkt med HEPA- och/eller kolfilter. Luften lämnar sedan bänken på baksidan av arbetsytan. Utsläppet av luftburna partiklar som genereras i bänken kontrolleras därför med hjälp av det inåtriktade luftflödet genom den främre öppningen och genom filtrering/absorption av den utblåsta luften. Till skillnad från konventionella säkerhetsbänkar skyddar HEPA-filtret i bänken miljön genom att filtrera luften innan den släpps ut.

Bänken är inte lämplig för hantering av forskningsmaterial som är känsligt för luftburna föroreningar, eftersom det inåtgående flödet av ofiltrerad luft från laboratoriet kan föra in mikrobiella föroreningar i bänken. Under dessa omständigheter är ett mikrobiologiskt säkerhetsskåp klass II mer tillämpligt.

Jupiter lämpar sig istället för utvinning av höga halter av organiska föreningar, luftburna partiklar, pulver och salter.

Finns i fyra olika bredder på arbetsytan: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm eller 1800 mm

Det är möjligt att få bänken recirkulerad eller med möjligheten att anslutas till frånluftssystem, den kan även tillverkas med kolfilter för skydd mot lösningsmedel eller stickande ångor.

Ladda ner datablad