Portabel filterenhet för flexibla lösningar vid temporära arbeten.

FUMEX LFK är en flexibel och effektiv lösning med fläkt, filter och punktutsug i en enhet. Finns tillgänglig i flera olika varianter och arbetar enligt lågvacuum-principen vilket innebär låg ljudnivå, minimal risk för filterhaveri samt lågt effektbehov.

Denna portabla filterenhet är lämplig för användning i arbetsmiljöer med behov av filtrering av partiklar. Filtret kan också utrustas med aktivt kol för filtrering av vissa typer av kemikalieångor och dålig lukt.

Användningsområden:

  • Virusfiltrering
  • Lödning och precisionssvetsning (TIG)
  • Lasermärkning
  • Nagel- och fotvård
  • Konservering

Som tillbehör finns bland annat LF TR, en mobil vagn på låsbara hjul med fäste för punktutsug typ ME.
 
Läs mer på leverantörens hemsida