Mikrobiologisk säkerhetsbänk Klass 2, typ B2: Mars B2

Mars B2 är en mikrobiologisk säkerhetsbänk klass 2 som ger användar-, produkt- och miljöskydd med möjlighet till hög fönsteröppning. Bänken har en främre öppning på 200 mm och ska alltid anslutas till frånluftssystem.

Den mikrobiologiska säkerhetsbänken liknar på många sätt den vanliga Mars-bänken. Den enda skillnaden är att Mars-bänken har 70% återcirkulation och 30% frånluft, medan Mars B2 har 100% frånluft.

Lämplig för mikrobiologiskt arbete som kräver sterilitet av produkten men som kan innebära användning av små volymer lösningsmedel, syror eller kemikalier som normalt kan kräva dragskåpsutsug. Bänken bör dock inte användas som dragskåp. Säkert byte av förfiltersystem gör skåpet idealiskt för djurburbyte och djurhanteringsprocedurer.

Ladda ner datablad