KC-1 mikrobiologisk säkerhetsbänk

Kojair KC-1 mikrobiologisk säkerhetsbänk – för skydd av användaren och miljön.

Kojair KC-1 är en klass I säkerhetsbänk som skyddar användaren och miljön från faror vid hantering av infekterat och annat farligt biologiskt material. Denna säkerhetsbänk har en öppning genom vilken operatören kan manipulera föremålen som det innehåller, varvid luft kontinuerligt ventileras ut för att förhindra utsläpp av luftburna föroreningar som genereras inuti bänken.

Konstruktion

Bänkens insida är tillverkat av rostfritt stål.

Fönster

Det främre fönstret är tillverkat av laminerat 6 mm tjockt glas, och kan förseglas för gasning och öppnas för enkel åtkomst till arbetsytan.

Ytbehandling

Alla invändiga ytbehandlingar är lösningsmedels-, desinfektionsmedels- och nötningsbeständiga.

Belysning

Arbetsytans belysning är 1 000 lux.

Filter

Huvudfiltret är ett läcktestat, högeffektivt HEPA-filter som uppfyller kraven i standard H14, det vill säga en verkningsgrad på minst 99,995% för partiklar med en medeldiameter mätt enligt MPPS.

Filtersystem

Bänken är konstruerad för att driva ut luft i atmosfären med hjälp av en individuell fläkt monterad nedströms filtret. Fläkten är praktiskt taget tyst och spänningsreglerad. Bänken är försedd med ett automatiskt anti-återflödessystem nedströms filtren för att förhindra att luft strömmar tillbaka inuti, särskilt när fläkten är avstängd.

Lufthastighet

Bänken är utformad för att säkerställa att lufthastigheten på alla punkter i arbetsöppningen håller sig inom de angivna gränserna, minst 0,7 m/s.

Ljudnivå

Ljudnivån är cirka 53 dB(A).

KC-1 uppfyller kraven i standarden EN-12469.

 

Läs mer på leverantörens hemsida