Dragskåpets viktigaste uppgift är att skydda personalen från farliga ämnen som används under arbetet. Genom att utföra arbetet i ett dragskåp minimerar man exponeringen för farliga ämnen och därmed risken för ämnen som kan påverka hälsan. Att investera i ett kvalitativt dragskåp är en viktig investering i personalens säkerhet och kan ge stora fördelar på lång sikt.

Läs mer om dragskåpet och se olika storlekar i databladet nedan.

Ladda ner datablad