Cleanwizard H renluftsbänk för produktskydd

Material och ytbehandling

Alla material och ytor är släta och resistenta mot rengörings- och desinfektionsmedel.

Belysning

Bländ- och skuggfri lysrörsbelysning ger belysning på arbetsytan, 1600 lux.

Användningsområden

Som exempel på renluftsbänkens användningsområden kan nämnas bioteknisk forskning och produktion, hantering av ofarliga medicinska ämnen på sjukhus och apotek samt elektronisk produktion och underhåll där partikelfri luft är en nödvändighet.

Standardutrustning

  • Flödesreglering med digital display
  • Larm för felaktig flödeshastighet
  • ½ hastighet via omkopplare
  • UV-uttag via strömbrytare
  • Basstativ 700, 800 eller 900 mm

Filter

HEPA H 14 99,995 % MPPS enl. enligt EN 1822.

Lufthastighet

Luftflöde 0,4 m/s ± 20 %.

Ljudnivå

Ljudnivån med rena filter är +/- 53 dB.

Tillval

  • UV-ljus 30 W
  • Gaskran
  • Uttag

Finns i flera storlekar, läs mer nedan.

Läs mer på leverantörens hemsida