BioWizard 3 säkerhetsbänk

BioWizard 3 är en säkerhetsbänk av klass III som skyddar operatören och miljön från faror vid hantering av infekterat och annat farligt biologiskt material. Bänken skiljer operatören från de potentiellt infekterade proverna som hanteras i arbetsutrymmet. Arbetet utförs med mekaniskt fästa handskar. Utsläpp av luftburna partiklar förhindras av ett filtersystem.

Konstruktion

Bänkens insida är tillverkat av rostfritt stål.

Fönster

Det främre fönstret kan öppnas för enkel åtkomst till arbetsområdet när det är säkert att göra det.

Ytbehandling

Alla invändiga ytbehandlingar är lösningsmedels-, desinfektionsmedels- och nötningsbeständiga.

Filter

Huvudfiltren är läcktestade, högeffektiva H14 HEPA-filter som uppfyller kraven i EN 12469. Tilluftsfiltret är enligt samma specifikation som frånluftsfiltret. Dessa filter genererar rätt luftflöde, vilket säkerställer ett minsta arbetstryck på 200 Pa.

Materialgenomföring

Material som krävs för normalt arbete placeras inuti skåpet via en materialgenomföring av rostfritt stål. En roterande bricka i botten av genomgången gör detta enkelt.

Handskar

Handskarna har en manschett med pärlor som överensstämmer med handsköppningarnas diameter och form. Olika handskmaterial finns tillgängliga, neopren är standard. Handskar kan enkelt bytas ut utifrån skåpet, de gamla handskarna skjuts in och de nya sätts på medan fläkten fortfarande är igång.

BioWizard BW-3-bänken uppfyller kraven i standarden EN 12469.

Läs mer på leverantörens hemsida