Definitionen av ett renrum är att inkommande luft ska vara renad från smuts och partiklar för att uppfylla gällande standarder. Användningsområdet är vanligtvis vid tillverkning eller forskning där krav på luftens renhet ställs för att inte påverka produktens kvalitet eller egenskaper.

Området kan vara alltifrån ett enstaka rum till att sträcka sig över en hel fabrik.

Vad är ett renrum?

Utformning av renrum

Renrummet är avskilt från övriga rum genom t.ex. luftslussar och håller ofta ett övertryck mot angränsande rum för att ”trycka ut” smuts och partiklar. Luften som tillförs kommer ofta in via tilluftsdon i taket försedda med HEPA-filter. Ett HEPA-filter renar luften betydligt mer än ett vanligt luftfilter. Luften passerar sedan ner genom rummet och ventileras ut vid golvet. Att låta luften flöda från taket till golvet är en viktig funktion i sammanhanget, då luften för med sig smuts och partiklar neråt och ut från området. Rummet är klassificerat utifrån vilken mängd och storlek på partiklar som får finnas per kubikmeter luft. Detta ställer krav på vilka HEPA-filter som används, luftmängder och även arbetsrutiner i rummet då personer som går in och ut kan föra med sig smuts och partiklar in.

Specialister på ren luft

Labkontroll är specialister på ren och säker luft i renrum. Några exempel på arbeten som vi utför är:

  • Kontroll av tryck, luftflöden och luftomsättning
  • Läckagetest av HEPA-filter
  • Partikelmätningar
  • Uppreningstid
  • Rökvisualisering
  • Lux mätning

Vi är dessutom certifierade enligt CTCB-I, vilket innebär att våra specialister vidareutbildar sig och validerar sin kunskap löpande.