Vad är ett dragskåp?

Dragskåp är en viktig del inom skyddsventilation. Vanligtvis används de på laboratorier där man vill skapa säkra arbetsplaster vid arbete med t.ex. farliga ämnen.

Man kan inte alltid se eller känna lukten av de farliga ämnena, då är det viktigt att arbeta i dragskåp som är kontrollerade och godkända.

Vad är ett dragskåp?

Dragskåpets olika delar

Ett dragskåp har vanligtvis en underdel som består av ett stålstativ för att få upp det i lämplig arbetshöjd. Skåpet är i regel byggt i stål med en öppningsbar front av genomskinlig plast. Arbetsytorna inne i skåpet består ofta av rostfritt stål för att enkelt kunna rengöra skåpet. Utrustningen i skåpet kan variera men vanligt är att det finns elpanel, gas- och tryckluftarmatur, belysning, kallvatten och dragskåpslarm som larmar vid felaktigt luftflöde.

Arbeta säkert

Hur man använder ett dragskåp påverkar även dess funktion och i förlängningen hur säker arbetsplatsen är. Vi på Labkontroll utbildar i hur man säkert arbetar vid dragskåp.