Hur fungerar ventilationen i en operationssal?

Hur ren luften ska vara regleras av vilken typ av operationer som ska utföras i operationssalen. Om risken för infektioner är hög ska luften som kommer in vara ultraren.

Det finns olika sätt hur ventilationen är utformad rent tekniskt i en operationssal. En vanligt förekommande konstruktion är att operationssalen har ett övertryck jämfört med omkringliggande rum.

Hur fungerar ventilationen i en operationssal?

Ventilation i operationssalar

Luften tillförs ofta från tilluftsdon i taket som innehåller HEPA-filter för att rena luften från bakterier och smuts. Luftflödet från tilluftsdonen sveper ner över operationsbord och utrustning för att sedan ventileras ut nere vid golvet. Genom att låta luften flöda från taket till golvet fångar luften upp smuts och bakterier på vägen ner, som sedan transporteras ut från operationssalen. För att ventilationen ska fungera som avsett är det viktigt att operationssalen rengörs noggrant enligt gällande rutiner. Även rutiner för personal och patient avseende hygien och kläder är viktiga för att inte tillföra smuts och bakterier till miljön.

Kontroller enligt gällande standarder

Labkontroll är specialister på ventilation i operationssalar och kan med vår avancerade utrustning kontrollera och justera så att ventilationen fungerar enligt gällande standarder och riktlinjer.